Como citar este documento / referência bibliográficaRognoni, Isabelle ; Pereira, Nuno - O Tico escondeu-se!. Queluz : Impala, D.L. 1997. [8] p.. ISBN 972-766020-7