001 
010  ^a972-22-1899-9
021  ^aPT^b125701/98
100  ^a20050725d1998  k y0porb0103  ba
101 0 ^apor^ceng
102  ^aPT
200 1 ^aWindows <95=  95> para principiantes^fGillian Doherty^gil. Bill Greenhead
200 ^gtrad. Óscar A. Gomes Ferreira
210  ^aLisboa^cVerbo^d1998
215  ^a48 p.^cil. ;^d25 cm
225 2 ^aGuias Verbo de informática
606  ^aInformática^xGuias
606  ^aSoftware^xWindows 95
606  ^aLiteratura juvenil
675  ^a004.42(036)^vBN^zpor
675  ^a087.5^vBN^zpor
700  1^aDoherty,^bGillian
702  1^aGreenhead,^bBill^4440
702  1^aFerreira,^bÓscar A. Gomes^4730
920 n
921 a
922 m
923  
924  
925  
931 20050725
932 d
933 1998
934   
935 k 
936 y
937 0
938 ba
966  ^lBMS-PQ^a23820 PQ^s004.42(036) DOH^120050725^p11.42 euros^4TEC